KONSULTACJE

Dopóki nie usunie się prawdziwej przyczyny choroby,
dopóty wszystkie próby przywrócenia zdrowia choremu
będą przypominać czerpanie wody sitem.

PROF. H. MUCH


W skład konsultacji wchodzą:

1. Rozmowa określajaca stan zdrowia oraz historię przebytych chorób, pobytów w szpitalach, zabiegów chirurgicznych, chorób w rodzinie, ilość spożywanych leków, zaleceń lekarza prowadzącego, odnośnie wzmocnienia leczenia przy pomocy terapii wspomagających,  itp.,

2. Wgląd do dokumentacji medycznej ( wyniki badań dignostycznych, laboratoryjnych itp. ).,

3. Ustalanie oznak  wskazujących na spektrum zagrożeń  chorobami z grupy autoagresywnych, autoimmunizacyjnych ( często nazywanych chronicznymi , lub co gorsza : bo w tym wieku... to normalne ?! ), oraz stanów wskazujących na możliwość sprowokowania zaistnienia syndromu - warunków korzystnych dla tworzenia się komórek nowotworowych. 

4. Badanie analizatorem Quantum Therapy Analyzer stanu układów organizmu. Raport ze skanu wraz z omówienem i zalceniami jest przekazywny badanemu.
 
5. Skanowanie organizmu urządzeniem F scan 4 w celu precyzyjnego ustalenia zanieczyszczenia organizmu przez pasożyty:  wszystko co żyje w Tobie, lub na Tobie i czerpie z Ciebie pożywienie i niestety również wydala toksyczne odpady.

F scan 4 ujawnia z wielką dokładnością : roztocza, grzyby, pleśnie , bakterie, wirusy , metale, robaki, krętki borelii  i z precyzją identyfikuje je  oraz określa ich indywidualne nazewnictwo.

F scan 4 określa stopień patogenności ( skalę zagrożenia dla poszczeglnych narządów organizmu  : mózg,  serce, płuca, wątroba, trzustka, macica, prostata, jelita, stawy itp.).

F scan 4 jednoznacznie wskazuje aktualny stan witalny ( kondycję, wydajność, siłę obronną ) naszego organizmu.


     WNIOSKI I USTALENIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZEGO POZWALAJĄ NA:

      I.   USTALENIE PRZYCZYN STANU CHOROBOWEGO.

      II.  WDROŻENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH - ZAWSZE  DOBRANYCH I UZGADNIANYCH INDYWIDUALNIE.

      II.  PRZYJĘCIE METODOLOGII TERAPII PROWADZĄCEJ DO ZDROWIA ŚRODKAMI WYŁĄCZNIE NATURALNYMI.


     W PROCESIE  TYM - OD POCZĄTKU,  DO ZAKOŃCZENIA ZABIEGÓW  - UCZESTNICZY NASZ ROZMÓWCA, LUB RODZIC W PRZYPADKU DZIECI.
                     AKTYWNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE PACJENTA JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DLA POMYŚLNOŚCI TERAPII ZDROWIENIA !!!

Nasze strony partnerskie: